آرشیو : معما و تست هوش

کدام نیم کره مغزتان فعال است؟

کدام نیم کره مغزتان فعال است؟

خوب به تصویر زیر نگاه کنید!!! سعی کنید لحظاتی بر روی جهت حرکت این دختر توجه کنید. خب این دختر به کدام سمت می‌چرخد؟ از ...

ادامه مطلب
تست هوش تمام مثلث‌های شکل را بشمارید

تست هوش تمام مثلث‌های شکل را بشمارید

تست هوش تمام مثلث‌های شکل را بشمارید !!! ما یک شکل مثلثی داریم که خود آن به مثلث های کوچکتری تقسیم شده است. در این ...

ادامه مطلب
قالب تفریحی