کد پیشواز آهنگ های مهدی احمدوند / تمام کدها

مجموعه: کد آهنگ پیشواز تعداد بازدید: 7813
کد پیشواز آهنگ های مهدی احمدوند / تمام کدها

 

** ویژه مشترکین ایرانسل ** : کد پیشواز ایرانسل تمامی آهنگ های مهدی احمدوند

** برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید. **

 

 •    آهنگ پیشوازچجوری میتونی | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۳۵
 •    آهنگ پیشواز :  چجوری میتونی قطعه دوم  | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۳۶
 •    آهنگ پیشواز :  چی شد | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۴۳
 •    آهنگ پیشواز :  چی شد قطعه دوم | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۴۴
 •    آهنگ پیشواز :  حالم بده | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۴۹
 •    آهنگ پیشواز :  حالم بده قطعه دوم | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۵۰
 •    آهنگ پیشواز :  دلتنگی | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۳۷
 •    آهنگ پیشواز :  دلتنگی قطعه دوم | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۳۸
 •    آهنگ پیشواز :  دو تا چتر | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۳۹
 •    آهنگ پیشواز :  رو به راه | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۴۰
 •    آهنگ پیشواز :  رو به راه قطعه دوم | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۴۱
 •    آهنگ پیشواز :  رو به راه قطعه سوم | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۴۲
 •    آهنگ پیشواز :  ساعت هفت | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۵۱
 •    آهنگ پیشواز :  ساعت هفت قطعه دوم  | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۵۲
 •    آهنگ پیشواز :  ساعت هفت قطعه سوم | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۵۳
 •    آهنگ پیشواز :  نه نگو  | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۴۶
 •    آهنگ پیشواز :  نه نگو قطعه دوم | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۴۷
 •    آهنگ پیشواز :  نه نگو قطعه سوم | کد فعال سازی : ۵۵۱۱۵۴۸
 •    آهنگ پیشواز :  میکس آثار مهدی احمدوند | کد فعال سازی : ۳۳۱۱۰۲۷۳
 •    آهنگ پیشواز :  عشق اول | کد فعال سازی : ۳۳۱۷۶۹۶
 •    آهنگ پیشواز :  یادگار | کد فعال سازی : ۳۳۱۷۶۹۵
 •    آهنگ پیشواز :  عاشقتم | کد فعال سازی : ۳۳۱۷۶۹۲
 •    آهنگ پیشواز :  برگرد | کد فعال سازی : ۳۳۱۷۶۹۳
 •    آهنگ پیشواز :  نقاشی | کد فعال سازی : ۳۳۱۷۶۹۴
 •    آهنگ پیشواز :  فالش | کد فعال سازی : ۳۳۱۷۶۹۱

 

** ویژه مشترکین همراه اول** : کد آهنگ آوای انتظار مهدی احمدوند

** برای فعال‌سازی کد آوای انتظار همراه اول موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید. **

 •    آوای انتظار :  دیوونه | کد فعال سازی : ۹۷۵۹۲
 •    آوای انتظار :  دیوونه قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۹۳
 •    آوای انتظار :  یه ماهه | کد فعال سازی : ۹۷۵۸۹
 •    آوای انتظار :  یه ماهه قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۹۰
 •    آوای انتظار :  یه ماهه قطعه سوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۹۱
 •    آوای انتظار :  ستاره | کد فعال سازی : ۹۷۵۸۷
 •    آوای انتظار :  ستاره قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۸۸
 •    آوای انتظار :  محال | کد فعال سازی : ۹۷۵۸۵
 •    آوای انتظار :  محال قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۸۶
 •    آوای انتظار :  هوای پاییز | کد فعال سازی : ۹۷۵۸۲

 

 •    آوای انتظار :  هوای پاییز قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۸۳
 •    آوای انتظار :  هوای پاییز قطعه سوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۸۴
 •    آوای انتظار :  عشقم | کد فعال سازی :  ۹۷۵۸۰
 •    آوای انتظار :  عشقم قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۸۱
 •    آوای انتظار :  عشق یک طرفه | کد فعال سازی : ۹۷۵۷۸
 •    آوای انتظار :  عشق یک طرفه قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۷۹
 •    آوای انتظار :  احساسی | کد فعال سازی : ۹۷۵۷۵
 •    آوای انتظار :  احساسی قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۷۶
 •    آوای انتظار :  احساسی قطعه سوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۷۷
 •    آوای انتظار :  چشمای جادویی | کد فعال سازی : ۹۷۵۷۲

 

 •    آوای انتظار :  چشمای جادویی قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۷۳
 •    آوای انتظار :  چشمای جادویی قطعه سوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۷۴
 •    آوای انتظار : چشات | کد فعال سازی : ۹۷۵۶۹
 •    آوای انتظار :  چشات قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۷۰
 •    آوای انتظار :  چشات قطعه سوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۷۱
 •    آوای انتظار :  به جای تو  | کد فعال سازی : ۹۷۵۶۶
 •    آوای انتظار :  به جای تو قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۶۷
 •    آوای انتظار :  به جای تو قطعه سوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۶۸
 •    آوای انتظار :  آره آره | کد فعال سازی : ۹۷۵۶۳
 •    آوای انتظار :  آره آره قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۶۴

 

 •    آوای انتظار :  آره آره قطعه سوم | کد فعال سازی : ۹۷۵۶۵
 •    آوای انتظار :  کم آوردم | کد فعال سازی : ۹۶۰۱۴
 •    آوای انتظار :  کم آوردم قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۶۰۱۵
 •    آوای انتظار :  کم آوردم قطعه سوم | کد فعال سازی : ۹۶۰۱۶
 •    آوای انتظار :  کم آوردم قطعه چهارم | کد فعال سازی : ۹۶۰۱۷
 •    آوای انتظار :  لیلی | کد فعال سازی : ۹۶۰۱۰
 •    آوای انتظار :  لیلی قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۶۰۱۱
 •    آوای انتظار :  لیلی قطعه سوم | کد فعال سازی : ۹۶۰۱۲
 •    آوای انتظار :  لیلی قطعه چهارم | کد فعال سازی : ۹۶۰۱۳
 •    آوای انتظار :  اگه بارون بباره | کد فعال سازی : ۹۶۰۰۶

 

 •    آوای انتظار :  اگه بارون بباره قطعه دوم | کد فعال سازی : ۹۶۰۰۷
 •    آوای انتظار :  اگه بارون بباره قطعه سوم | کد فعال سازی : ۹۶۰۰۸
 •    آوای انتظار :  اگه بارون بباره قطعه چهارم | کد فعال سازی : ۹۶۰۰۹
 •    آوای انتظار :  بیا بیا  | کد فعال سازی : ۸۹۶۷۴
 •    آوای انتظار :  بیا بیا قطعه دوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۷۵
 •    آوای انتظار :  حالم بده  | کد فعال سازی : ۸۹۶۷۲
 •    آوای انتظار :  حالم بده قطعه دوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۷۳
 •    آوای انتظار :  نه نگوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۶۷
 •    آوای انتظار :  نه نگو قطعه دوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۶۸
 •    آوای انتظار :  نه نگو قطعه سوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۶۹

 

 •    آوای انتظار :  خاطره  | کد فعال سازی : ۸۹۶۷۰
 •    آوای انتظار :  خاطره قطعه دوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۷۱
 •    آوای انتظار :  ساعت هفت | کد فعال سازی : ۸۹۶۶۴
 •    آوای انتظار :  ساعت هفت قطعه دوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۶۵
 •    آوای انتظار :  ساعت هفت قطعه سوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۶۶
 •    آوای انتظار :  چی شد  | کد فعال سازی : ۸۹۶۶۲
 •    آوای انتظار :  چی شد قطعه دوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۶۳
 •    آوای انتظار :  رو به راه | کد فعال سازی : ۸۹۶۵۹
 •    آوای انتظار :  رو به راه قطعه دوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۶۰
 •    آوای انتظار :  رو به راه قطعه سوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۶۱

 

 •    آوای انتظار :  دوتا چتر | کد فعال سازی : ۸۹۶۵۷
 •    آوای انتظار :  دوتا چتر قطعه دوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۵۸
 •    آوای انتظار :  یادگار | کد فعال سازی : ۶۶۱۷۹
 •    آوای انتظار :  تمنا | کد فعال سازی : ۸۹۶۵۵
 •    آوای انتظار :  تمنا قطعه دوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۵۶
 •    آوای انتظار :  سرگیجه  | کد فعال سازی : ۶۶۱۷۸
 •    آوای انتظار :  دلتنگی | کد فعال سازی : ۸۹۶۵۳
 •    آوای انتظار :  دلتنگی قطعه دوم | کد فعال سازی : ۸۹۶۵۴
 •    آوای انتظار :  پرواز | کد فعال سازی : ۶۶۱۷۷
 •    آوای انتظار :  نقاشی | کد فعال سازی :  ۶۶۱۷۶

 

 •    آوای انتظار :  حال من | کد فعال سازی : ۶۶۱۷۵
 •    آوای انتظار :  فالش | کد فعال سازی : ۶۶۱۷۴
 •    آوای انتظار :  بازنده | کد فعال سازی : ۶۶۱۷۳
 •    آوای انتظار :  بارون | کد فعال سازی : ۶۶۱۷۲
 •    آوای انتظار :  برگرد | کد فعال سازی : ۶۶۱۷۱
 •    آوای انتظار :  بغض | کد فعال سازی : ۵۲۹۷۶
 •    آوای انتظار :  بغض قطعه دوم | کد فعال سازی : ۵۲۹۷۷
 •    آوای انتظار : ازین ساعت  | کد فعال سازی : ۶۶۱۷۰
 •    آوای انتظار :  عاشقتم  | کد فعال سازی : ۶۶۱۶۹
 •    آوای انتظار :  عشق اول | کد فعال سازی : ۳۰۴۶۴

 

 •    آوای انتظار :  دیوار | کد فعال سازی : ۲۵۶۲۱
 •    آوای انتظار :  دیوار قطعه دوم | کد فعال سازی : ۲۵۶۲۲
 •    آوای انتظار :  دیوار قطعه سوم | کد فعال سازی : ۲۵۶۲۳
 •    آوای انتظار :  در به در  | کد فعال سازی : ۲۵۶۱۸
 •    آوای انتظار :  در به در قطعه دوم  | کد فعال سازی : ۲۵۶۱۹
 •    آوای انتظار :  در به در قطعه سوم | کد فعال سازی : ۲۵۶۲۰
 •    آوای انتظار :  هوای تو  | کد فعال سازی : ۲۲۱۴۹
 •    آوای انتظار :  هوای تو قطعه دوم | کد فعال سازی : ۲۲۱۵۰
 •    آوای انتظار :  وابسته | کد فعال سازی : ۲۲۱۰۳
 •    آوای انتظار :  وابسته قطعه دوم | کد فعال سازی : ۲۲۱۰۴

 

 •    آوای انتظار :  وابسته قطعه سوم | کد فعال سازی : ۲۲۱۰۵
 •    آوای انتظار :  دروغه | کد فعال سازی : ۲۲۱۰۰
 •    آوای انتظار :  دروغه قطعه دوم  | کد فعال سازی : ۲۲۱۰۱
 •    آوای انتظار :  دروغه قطعه سوم  | کد فعال سازی : ۲۲۱۰۲
 •    آوای انتظار :  عشق من | کد فعال سازی : ۲۲۰۹۷
 •    آوای انتظار :  عشق من قطعه دوم | کد فعال سازی : ۲۲۰۹۸
 •    آوای انتظار :  عشق من قطعه سوم | کد فعال سازی : ۲۲۰۹۹
 •    آوای انتظار :  روزای دور از تو  | کد فعال سازی : ۵۲۹۷۴
 •    آوای انتظار :  روزای دور از تو قطعه دوم | کد فعال سازی : ۵۲۹۷۵
 •    آوای انتظار :  بگو من کجام | کد فعال سازی : ۵۲۹۷۱

 

 •    آوای انتظار :  بگو من کجام قطعه دوم | کد فعال سازی : ۵۲۹۷۲
 •    آوای انتظار :  بگو من کجام قطعه سوم | کد فعال سازی : ۵۲۹۷۳
 •    آوای انتظار :  فرهاد | کد فعال سازی : ۴۲۸۶۶
 •    آوای انتظار :  فرهاد قطعه دوم | کد فعال سازی : ۴۲۸۶۷
 •    آوای انتظار :  فرهاد قطعه سوم | کد فعال سازی : ۴۲۸۶۸
 •    آوای انتظار :  خلسه | کد فعال سازی : ۲۹۳۶۱
 •    آوای انتظار :  خلسه قطعه دوم | کد فعال سازی : ۲۹۳۶۲
 •    آوای انتظار :  خلسه قطعه سوم | کد فعال سازی : ۲۹۳۶۳
 •    آوای انتظار :  نرو | کد فعال سازی : ۲۹۳۵۷
 •    آوای انتظار :  نرو قطعه دوم | کد فعال سازی : ۲۹۳۵۸

 

 •    آوای انتظار :  نرو قطعه سوم | کد فعال سازی : ۲۹۳۵۹
 •    آوای انتظار :  نرو قطعه چهارم | کد فعال سازی : ۲۹۳۶۰
 •    آوای انتظار :  من و تو | کد فعال سازی : ۴۲۸۶۳
 •    آوای انتظار :  من و تو قطعه دوم | کد فعال سازی : ۴۲۸۶۴
 •    آوای انتظار :  من و تو قطعه سوم | کد فعال سازی : ۴۲۸۶۵
 •    آوای انتظار :  دل نشکن | کد فعال سازی : ۳۶۶۵۹
 •    آوای انتظار :  دل نشکن قطعه دوم | کد فعال سازی : ۳۶۶۶۰
 •    آوای انتظار :  موج منفی | کد فعال سازی : ۳۶۶۶۲
 •    آوای انتظار :  موج منفی قطعه دوم | کد فعال سازی : ۳۶۶۵۷
 •    آوای انتظار :  غریبونه | کد فعال سازی : ۳۶۶۶۱

 

 •    آوای انتظار :  ازم بریدی | کد فعال سازی : ۳۶۶۵۸
 •    آوای انتظار :  باتو | کد فعال سازی : ۳۶۶۳۹
 •    آوای انتظار :  دلم تنگ شده  | کد فعال سازی : ۳۶۶۳۸
 •    آوای انتظار :  فرصت از دست رفته  | کد فعال سازی : ۳۶۶۳۶
 •    آوای انتظار :  فرصت از دست رفته قطعه دوم  | کد فعال سازی : ۳۶۶۳۷
 •    آوای انتظار :  قسمت نبود  | کد فعال سازی : ۳۶۶۳۵
 •    آوای انتظار :  یاد من  | کد فعال سازی : ۳۰۴۶۵

 

مهدی احمدوند ۲۹  بهمن ۱۳۷۰ در شهر کرج متولد و بزرگ شده همین شهر می باشد و اصالتا همدانی است.

با استعداد در موسیقی به طوری که شروع به کار موسیقی او از ۱۴ سالگی و با ویولن بوده است.

اولین اثری که او ساخت آهنگ ” خیلی دوست دارم یه روز ” بوده که شعر و آهنگ سازی و تنظیم  کار توسط خودشون انجام شد.

اولین کاری که برای شخص دیگری تنظیم کرد آهنگ ” تاوان ” برای سامان جلیلی بود.

 

آوای انتظار همراه اول مهدی احمدوند

 

مطالب مرتبط

  نظر شما !!!

  5 دیدگاه برای “کد پیشواز آهنگ های مهدی احمدوند / تمام کدها”

  1. احسان

   کد آوای انتظار همراه اول مهدی احمدوند درد ندارید

  2. زهرا

   کد پیشواز بماند از مهدی احمدوند و خواهشا بزارید خواهش میکنم

  قالب تفریحی